اصولگرایی با طعم تند/حسین ملک خدایی

اصولگرایی با طعم تند/حسین ملک خدایی

آمریکا از برجام خارج شد شکی نیست اسرائیل، عربستان و مجاهدین خلق از خروج آمریکا از برجام خوشحال هستند.

تندروهای داخل کشور هم از خروج آمریکا خوشحالند چون با خروج آمریکا بزرگترین دستاورد دولت روحانی نقش بر آب می شود. تندروهای داخلی امیدوارند که اروپا هم نتواند تضمین لازم را برای باقی ماندن در برجام ارائه نماید. تندروها با سنگ اندازی و تحریک آمریکا خواهان پایان برجام بودند.

 

دولت روحانی تا حد زیادی بعد از نوسانات ارز ، فیلترینگ و شکست در برجام اعتبار خود را از دست داده است این چیزی است که مخالفین خارج و داخل کشور به دنبال آن بودند.

 

اما تفاوت در مخالفت و تضعیف دولت یکی خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و یکی خواهان سرنگونی دولت است البته نتیجه کار یکی است؛ با روندی که در پیش داریم در انتخابات مجلس آینده اصلاحات و اعتدال موفقیت چندانی به دست نمی آورند چون مخالفان دولت و برجام به اندازه کافی توانسته اند عقبه اجتماعی و پایگاه اصلاح طلبان و اعتدال را دلسرد نا امید و خسته کنند.

 

لیست امید تیر خلاص را به امید حامیان دولت واصلاحات وارد کرده است؛ در نتیجه مجلس آینده رنگ و صبغه اصولگرایی باطعم تند خواهد داشت و قطعا چنین مجلسی بیش از پیش اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بوجود خواهد آورد تا عرصه را بیشتر تنگ کنند و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری در آینده اگر عمری باقی باشد این سناریو را تکمیل خواهد کرد.

 

هر چند از بدنه اصلاحات و اعتدال ریزش صورت گیرد و هر اقدامی که که اصلاحات را به گوشه رینگ ببرد پایان این قصه را می نویسد.