اطلاع ندادن کودک آزاری جرم است / کودک آزاری را به اورژانس بهزیستی اطلاع دهید

اطلاع ندادن کودک آزاری جرم است / کودک آزاری را به اورژانس بهزیستی اطلاع دهید

سازمان بهزیستی با اشاره به تلفن اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳، اعلام کرد: اگر کسی می داند که جایی کودک آزاری اتفاق افتاده حتما باید آن را خبر دهد و عدم اطلاع آن ، جرم است به آن معنا که برای آن حبس و جزای نقدی در نظر گرفته اند.

به گزارش خبرنگار تابا از شوشتر ، اگر در همسایگی فردی، موردی از کودک آزاری اتفاق افتاد، او نمی تواند بگوید ‘به من ارتباطی ندارد’ چرا که طبق قانون ارتباط دارد.

 

متاسفانه برخی افراد هنگام مشاهده موارد کودک آزاری می گویند که ‘بچه خودش است’ یا در موارد همسرآزاری می گوید ‘ این مساله به من ربطی ندارد ‘ در صورتی که طبق قانون این موارد به ویژه کودک آزاری باید با شماره تلفن ۱۲۳، اطلاع داده شود.

 

یکی دیگر از اقدامات برای مبارزه با کودک آزاری، افزایش توجه حوزه های انتظامی و قضائی و شدت عمل با اینگونه موارد و اطلاع رسانی درباره تبعات کودک آزاری هست. یعنی کسی که کودک آزاری می کند ، چه از نزدیکان کودک باشد و چه حتی پدر و مادر کودک ، در صورت کودک آزاری باید بدانند که چه تبعاتی دارد و این مساله می تواند اثر بازدارندگی داشته باشد.

 

کودک آزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد

 

طبق قانون مصوب مجلس در سال ۸۱ درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ، کودک آزاری یک جرم عمومی است به آن معنا که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اگر بطور مثال اورژانس اجتماعی یا هرکس دیگر به قوه قضائیه و دادگستری خبر دهد که یک کودک آزاری اتفاق افتاده است، قوه قضائیه حتما آن را پیگیری می کند و نیازی به این ندارد که حتما باید شاکی خصوصی بیاید شکایت کند.