انتظارات از مدیر ارشد استان/علیرضا شریفی

انتظارات از مدیر ارشد استان/علیرضا شریفی

مهمترین توقع از مدیر ارشد استان به عنوان استاندار محترم خوزستان که خود شخصیتی محترم، اخلاق مدار، برخودار از منشی معتدل، مردمدار و از سابقون در مشی اصلاح طلبی به شمار می روند و توفیق ادامه مدیریت ایشان را در استان ثمربخش و ضروری دانسته و آرزوی توفیق روز افزونشان را داریم انتطار می رود:

 

۱- وعده های داده شده را در برنامه ی انتخاباتی مستمرا و مکررا مرور کنند و در جهت تحقق آن وعده ها گام بردارند و به یاد داشته باشند برای رسیدن به چه اهدافی توسط مردم انتخاب شده اند.

 

۲- بدانند که به نمایندگی از یک نگاه و منش فکری مسؤلیت اداره ی کشور  را با کسب رأی اکثریت مردم بعهده گرفته اند، با احترام به اقلیت نباید از اجابت انتظارات و مطالبات طلب شده ی اکثریتی که آنان را انتخاب کرده اند غفلت کنند و با صرف گفتار درمانی از اجابت تعهدات خود به مردم کوتاهی کنند.

 

۳- بدانند مدیریت آنان بر قوه ی مجریه کوتاه مدت است و خیلی زود دیر می شود.

 

نیاز هست در اسرع وقت نسبت به تغییر مدیرانی که کارایی و شایستگی لازم را در جهت اجرای منویات دولت ندارند اقدام نمایند و مدیران لایق ، شایسته ، پر تلاش و پر تحرک و معتقد به مشی رئیس جمهور محترم منصوب کنند و در مواردی که موانع اجازه ی اجرای برنانه ها را ندهند بصورت صریح ، روشن و شفاف موضوع را با مردم در میان گذارند.

 

۴- مشکلات معیشتی، بیکاری و ضرورت اشتعال زایی، ایجاد امنیت اجتماعی، تأمین سلامت و آموزش و اجابت حقوق شهروندی و دیگر مطالبات ملموس با تلاش مداوم، همگرایی، همدلی، وفاق همه مردم و مسؤلین، پرهیز از اختلاف و چند دستگی اجابت شدنی است و مردم منتظر گشایش در این امور که وعده های دولت دوازدهم بوده می باشند.

 

۵- از استاندار محترم استان به عنوان مدیر ارشد استان انتظار می رود زمینه وفاق و همدلی هرچه بیشتر را میان همه اقوام ، جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان با ایجاد ارتباط و تعامل و گفتگو فراهم نمایند تا کاستی ها و کمبودها با هم افزایی همه ی صاحب نظران و همه ی کسانی که می توانند مساعدتی داشته باشند از توان آنان استفاده شود.

 

۶- انتظار می رود استاندار محترم از طریق معاون محترم سیاسی -اجتماعی که خود از نخبگان و فرهیختگان استان خوزستان می باشند  و معاونین و مسؤلین سیاسی فرمانداری های تابعه نسبت به برگزاری نشست های دوره ای و مستمر  با جریان ها، تشکل ها، احزاب، انجمن ها، سازمان های مردم نهاد و شخصیت های اجتماعی، سیاسی، مذهبی زمینه فعالیت هرچه بیشتر تشکل ها را فراهم نموده تا بستری برای رشد و ارتقاء همگان فراهم شود و مدیران حوزه های مختلف موظف به دریافت نظر از این نهادهای مدنی و به مشورت و مشارکت طلبیدن آنها در ارائه دیدگاه خود برای تصمیم سازی های سازنده باشند.