اگر سرشاخه های «دز» نبودند استان شهر قم در تامین آب با بحران شدیدی مواجه بود

اگر سرشاخه های «دز» نبودند استان شهر قم در تامین آب با بحران شدیدی مواجه بود

صادقی«سیدمهدی صادقی»، در مورد کارهای استانداری شهر قم برای تامین آب مصرفی در این استان بیان داشت: سال کنونی در استان شهر قم ٦٥ درصد کم بودن بارش نسبت به سال گذشته و ٩٥ درصد کاهش نسبت به ١٥ سال گذشته داشته‌ایم.

وی دنبال کرد: برای برطرف مشکل کم‌آبی غیر از کارهای استانداری‌ها لازم هست که در سطح کشور، همکاری تقریبا قابل ملاحظه و کارسازی دارا باشیم چراکه چند دستگاه می باشند که باید همگرایی و مفاهمه مشترک ایجاد کنند.

صادقی اضافه کرد: وزات نیرو، جهاد کشاورزی، محیط زیست و سازمان هواشناسی باید در راستای برطرف مشکل تامین آب با هم همکاری کنند؛ این دستگاه‌ها باید در یکسان‌سازی نگاه و روش‌ خود به مبحث آب که یک دغدغه ملی هست، کوشش دارا باشند وگرنه کاری از دست استانداری‌ها برنمی‌آید.

 

استاندار شهر قم تصریح نمود: در استان امکان دارد یک اقداماتی انجام گیرد، اما در ادامه با سیاست‌هایی که از بالا اتخاذ می‌شود، در سطح اجرا با دو یا چندگانگی‌هایی رو به رو می‌شود.

وی با بیان اینکه مبحث آب بسیار با اهمیت هست و در کل کشور از جایگاه و اهمیت خاصی یرخوردار هست، اظهار کرد: قم به عنوان استانی که در فلات مرکزی کشور و در تنش شدید آبی قرار دارد، به لحاظ جغرافیایی بیشترین احتیاج را در محافظت تالاب‌ها برای تامین آب شرب و کشاورزی دارد، خصوصا اینکه در ده سال گذشته ار طریق سرشاخه‌های «دز» آب شهر قم را تامین می‌کنیم.

 

صادقی با بیان اینکه اگر سرشاخه‌های «دز» نبودند استان شهر قم در تامین آب خود با بحران شدیدی مواجه بود، اظهار کرد: به همین دلیل کوشش می‌کنیم با آموزش‌ها و جلب اعتماد، در سیاست‌های اجرایی استان‌ها یک سازگاری، تعادل و همگرایی ایجاد کنیم.

 

استاندار شهر قم تاکید کرد: در استان شهر قم در بخش کشاورزی ٨٤ درصد استفاده آب داریم و به همین دلیل در سه ساله گذشته روی این مبحث خیلی کار کردیم؛ البته این تخمین حتمی نیست ولی تقریب درستی هست و آن هم اینکه ١٥٠ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی استفاده آب در استان داشته‌ایم.

 

صادقی اضافه کرد: کاهش استفاده آب در استان شهر قم نتیجه مدیریت محافظت مراجع آب در استان از طریق همکاری و جلب اعتماد خانه کشاورز، خود کشاورز و سازگاری بین دستگاه‌هایی اجرایی در مدیریت و تعادل‌سازی استفاده آب داشته‌ایم و فکر می‌کنیم از این طریق می‌توان یک یخش‌هایی را اداره نمود.

وی در انتهاء افزود: باتوجه به تذکری که وزیر نیرو در مورد مدیریت آب داد ما به این امر معتقدیم که شاید یک قسمتی از مشکلاتی که ما داریم مدیریتی می باشند، پیش از اینکه بخواهیم به مولفه‌های دیگر اشاره کنیم.