این گوی این میدان جناب فرماندار/حبیب امانی پور

این گوی این میدان جناب فرماندار/حبیب امانی پور

شهرهای شمالی استان خوزستان را می توان در زمره محروم ترین شهرهای خوزستان و حتا ایران به شمار آورد که نداری از حال و روزشان پیداست حتا اگر نجابت مانع به زبان آوردنشان شود.

 

آنقدر نجابت دارند که لوله های انتقال آب و نفت را می بینند اما در تب خواستن می سوزند ولی باز هم ناشکری نمی کنند. قطعا باید گفت نبود مدیریت کاربلد یکی از علل لنگیدن چرخ توسعه این شهرها به شمار آورد و از قضا باز باید گفت که چشم اسفندیار (بجای نمونه غربی یا همان یونانی پاشنه آشیل) این شهرها نیز همین مسئله است.

 

القصه اینکه هر از گاهی که مدیری یا مسئولی مُدبر فرمان این کهنه ماشین را به دست می گرفت این شهرها تکانی به خود می دیدیند اما افسوس که شمار چنین افرادی کم بود. این صغری کبری چیدن ها برای اشاره به انتخاب محمد نجاتی پور به سمت فرمانداری شهرستان باغملک است که فارغ از تمجید های الکی و بی دلیل باید این انتخاب از سوی استاندار خوزستان را قدر دانست چرا که فرماندار جدید بومی همان منطقه و آشنا به دردهای ساکنان باغملک است.

 

نجاتی پور در بخش های مختلف از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه فعالیت داشته و البته از چهره های اصلاح طلب شناخته شده در شهرهای ایذه و باغملک به شمار می رود.

 

حالا مردم باغملک از فرماندار جدیدشان انتظاراتی دارند که انتظار برآورده شدنش را دارند و در اینجا است که باید گفت این گوی و این میدان جناب فرماندار! البته محمد نجاتی پور با سابقه ای که طی سال ها فعالیت بدست آورده انتظار می رود بتواند عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.

 

امیدواریم حالا که چنین فردی به عنوان فرماندار شهرستان باغملک معرفی شده است بتواند با شناخت کافی و درک کامل از خواسته ها و نیازهای این شهرستان محروم، باری از دوش آنها بردارد و زمینه را برای رسیدن به فردای بهتر برای باغملکی ها فراهم آورد. باشد که بعدها از او به عنوان مدیری مقتدر یاد شود.