بازسازي واحد بهره برداري پارسي دره ني شتاب مي گيرد

بازسازي واحد بهره برداري پارسي دره ني شتاب مي گيرد

‍ ‍ با تاكيد مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري بازسازي واحد بهره برداري پارسي /دره ني در كوتاه ترين زمان در دستوركار قرارگرفت و با اهمال كاري نفرات مسئول در ايجاد حادثه آتش سوزي در واحد مذكور برخورد شد.

 

به گزارش خبرنگار تابا، ابراهيم پيرامون مديرعامل شركت آغاجاري در حاشيه بازديد از بخشهاي آسيب ديده واحد بهره برداري پارسي/ دره ني از بازسازي واحد در اسرع وقت خبرداد و تأكيد كرد تمامي نيروها و امكانات شركت آغاجاري براي بازسازي بخشهاي آسيب ديده بسيج شده و درصدد هستيم در كمترين زمان ممكن اينكار صورت گيرد.

 

مديرعامل شركت آغاجاري ضمن تأكيد بر رعايت اصول و استانداردهاي ايمني در تمامي كارخانجات و ادارات زيرمجموعه شركت گفت آنچه امروز شاهد آن هستيم مي بايستي به جد مورد توجه قرار گرفته و ترتيبي اتخاذ گردد كه تمامي الزامات ايمني در واحدها و تأسيسات رعايت تا از بروز حوادثي از اين قبيل جلوگيري شود.

 

وي افزود: در اين زمينه ضرورت دارد مديريت هاي عمليات، فني و بخشهاي مختلف ايمني، تعميرات ، مهندسي توليد هر چه سريعتر با تشكيل كار گروه هاي مرتبط با موضوع نسبت به بررسي همه جانبه اين حادثه اقدام و راهكارهاي جلوگيري از بروز حوادث مشابه را اتخاذ نمايند.

 

ايشان ضمن قدرداني از زحمات همه نيروهاي شركت كننده دراطفاء حريق ، از تلاشهاي ادارات ايمني و آتش نشاني، عمليات، تعميرات، مهندسي توليد، كه تا پاسي از شب پس از حادثه در محل حضور داشته و اقدامات لازم را براي به جريان انداختن توليد در واحد پارسي/ دره ني بعمل آورده و ادارات خدمات ، ترابري و حراست كه در پشتيباني اين عمليات شركت داشتند تقدير و تشكر نمودند.

 

مهندس پيرامون در پايان تسریح کرد ضمن تأكيد مجدد بر رعايت اصول ايمني و الزامات و استانداردهاي مربوطه درتأسيسات گفت: در اين خصوص با افرادي كه در انجام مسئوليتها و وظايف محوله اهمال كاري نموده وموجب بروز حادثه در واحد مذكور شدند برخورد قانوني صورت گرفته است./ ناصرحکیمی