باز هم ایران برنده نهائی برجام است/دکتر عباس حیصمی

باز هم ایران برنده نهائی برجام است/دکتر عباس حیصمی

برخی سود و زیان هر رخدادی را صرفا بانتایج ملموس آن می سنجند.

لذا از همان آغاز توافق ایران با شش قدرت بزرگ جهانی وامضای سند برنامه جامع مشترک برجام، گروهی حاصل این اتفاق را تنها با حجم مبادلات و گشایش های اقتصادی قیاس می کردند؛ حال آنکه گاه آثار جنبی مترتب بر رخدادها، بیش از عایدی ملموس آنها مورد فایده و منفعت است و بهترین شاخص سنجش سود و زیان، ارزیابی برآیند نتایج و فواید عارضی است در غیر اینصورت، نقض پیمان صلح امام حسن (ع)، از ناحیه معاویه و یا شهادت امام حسین(ع) و اهل بیت و اصحاب امام، در روز عاشورا را لزوما پیروزی معاویه و یزید تلقی نمود.

 

برجام یک توافق بین المللی با هدف برد برد ومبتنی بر دیپلماسی تعقلی تنظیم شده بود. که حاصل ۱۳ سال چانه زنی و طناب کشی تمامی کشورهای بزرگ جهان با ایران بوده است و توانست به تقابل تهاجمی و زور آزمائی ها و کری کری خواندن های نظام سلطه پایان دهد.

 

برجام تاریخی ظفرمندانه از حقانیت جمهوری اسلامی ایران را ثبت نمود که غیر قابل انکار و رجعت است. در همان آغاز روند که ایران یک تنه شش قدرت بزرگ و قلدر و متکبر را در شرایط برابر با خود در دور یک میز نشاند و دنیا حضور وزیر خارجه کشورمان، به نمایندگی از ملت بزرگ ما، در جمع هشت کشور بزرگ جهان را شاهد شد، شکوه سیمای ماندگاری امت ایران را به رای العین نظارگر شدند و به عظمت ایران و پیروزی ملت ایران، پی برده و اعتراف نمودند.

 

البته در همان زمان و به همان اندازه دشمنان دیرینه کشور ما (همچون اسرائیل) و رقبای حقود منطقه ای را منفعل و غضبناک کرد و نتوانستند حقد و کینه خود را پنهان کنند. لذا بهانه ها و نقشه های شیطنت آمیز آنها، همسو با گروهی در داخل که به دلیل آنکه این اتفاق بزرگ در عصر آنها رخ نداده و امضای آنها پای این اوراق تاریخی، رغم نخورد، فعال شد.

 

این دسته کیهانی داخلی، پیوسته سعی در تضعیف این سند ملی و بین المللی داشته اند، که با نظر مستقیم رهبری معظم نظام و پیکار جدی دیپلماسی خارجی دولت تدبیر و امید، که رهبری از مذاکره کنندگان به رزمندگان عرصه دیپلماسی یا دو تمجید فرمودند، در کار تخریب و تضعیف آن بودند.

برخی به هر شکلی تلاش داشتند تا وانمود کنند که از برجام چیزی عاید این مردم نشده و برجام بی فایده بوده است!! و مقصود آنها از عایدی، جبران ویرانی ها و دزدی ها و همه خرابی های دوران دولت باصطلاح پاک است!

 

حال آنکه واقعیت این است که قرار نبوده که برجام، موجبات رونق و توسعه اقتصادی باشد. بلکه لازمه رونق اقتصادی بیمار و متخلخل و نفوذ پذیر کنونی، و سالم سازی نظام پول و سرمایه و بانک های کشور، نیازمند همسوئی عوامل بسیار داخلی و منطقه ائی دارد که مورد بحث کنونی ما نیست.

 

اما برجام سند عزت و سربلندی بی نظیر کشور ما در برابر نظام سلطه و پیروزی در برابر قلدرهای جهانی است. نباید فراموش کرد که برجام نه تنها خطر جدی جنگ نظام متحد و یکپارچه جهانی آنروز بر علیه کشور ما را دفع نمود، بلکه به انزوای سیاسی، که حاصل سیاست های نابخردانه دولت وقت بوده، پایان بخشید.

 

برجام سند پیروزی ایران در مچ اندازی با شش قدرت مدعی جهانی،است که توانست توان منطق و استدلال دیپلماسی فعال خود را به نمایش بگذارد.

امضای این سند، اعتراف به بزرگی ملت ایران و پیروزی خردورزی، بر زورمداری و اتکای به قدرتهای نظامی و اعتماد به تفوق و برتری موتور جنگی است.
کاری که برجام کرد، سران قلدر و دیکتاتور مدعی، مانند قذافی و صدام یزید و رهبری کره شمالی و…نتوانستند بکنند.

 

امروز که یکی از مدعی ترین لیدری جهان، آمریکا پس از قریب به یکسال و نیم از امضای برجام، شکست خود در امکان پیشبرد مطامع خویش را اعلام و پرچم اعتراف به مغلوبیت را بالا برده است و وقتی که تلاش ها و زور زدن هایش برای تخریب برجام و بی حاصل شده است، به نشانه ضعف دست های خود را بالا برده و ناچار از کنار کشیدن شده است و این به تنهایی خود گویای پیروزی ایران در اهداف مورد نظر جانبی در برجام است.

 

بجز برجام هیچ سند مکتوب و گویائی نمی توانست دنیا را نسبت به غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، قانع کند. بجز برجام، هیچ ابزاری توان جدائی نزدیکترین متحدان آمریکا،یعنی اروپا، را نداشته است.

 

بجز برجام چه چیزی می توانست اینچنین اروپا را به فکر بازخوانی نقش جهانی خود، در برابر فزون خواهی آمریکا ومقاصد تک قطبی سازی جهان بیندازد؟ و اینچنین بی سابقه، آنها را در اندیشه جدا کردن حساب خود از آمریکا و مقابله به نقش ژاندارمی اقتصادی و سیاسی جهان، بیاندازد ودر برابر این تصمیم آمریکاصف آرایی کنند؟

 

برجام نه تنها تحریم یکپارچه جهانی و بویژه سازمان بین الملی را از سر راه ایران برداشته و کشور را از انزوای قریب به دو دهه خارج ساخته است، بلکه توانست آمریکا را در موضع اتخاذ نابخردانه ترین تصمیم انفعالی و غیر دیپلماسی، قراردهد  و اینچنین اورا در نزد افکار جهانی منزوی و در موضع نقد قرار دهد و به مرز انتحار سیاسی بکشاند.

 

در واقع خروج آمریکا امروز، در حکم انزوا و تحریم خودش است و حاصل آن محروم نمودن بیش از پیش شرکتها و موسسات آمریکائی از بازار پر سود و فایده ایران است.

دنیا شاهد بود که جز اسرائیل و ولیعهد خام و دیکتاتور منش سعودی، کسی از این تصمیم نابخردانه آمریکا استقبال نکرده است و جهان یکپارچه این تصمیم آمریکا را خطای بزرگ تاریخی، و بلکه برخی آنرا منفعلانه و معلول فقدان سواد دیپلماسی ترامپ، تلقی کرده اند.

برجام حقانیت ایران را بیش از پیش معلوم و به طرز بی سابقه ای آمریکا را تضعیف و منزوی ساخت. بنابر این باید اعتراف نمود که؛ بازهم ایران برنده برجام نهائی است.

به تعبیر رئیس محترم جمهوری کشورمان، خروج آمریکا از برجام در حکم کنار گذاشتن عنصر مزاحمی از یک اتفاق مهم جهانی، که صلح وآرامش را تقویت می نماید، می باشد.

بنابراین در داخل کشور و بویژه نخبگان نباید دچارخطای تحلیلی شده و تلاش دولت را بی ثمر تلقی نمایند!

و دولت و مسئولین تراز اول کشور نیز باید این فرصت را غنیمت شمرده و ضمن درک نظام نوین جهانی که به دنبال شاخص برجام پدید آمده، در جهت تقویت انسجام ملی تلاش نماید، و در ترسیخ دیپلماسی فعال خود بر مبنای سه اصل، عزت، حکمت و مصلحت، را بیش از پیش اهتمام نمایند.