منصور ڪتانباف: باید تعلق خاطر به شهر را در شهروندان اهوازی تقویت کنیم

منصور ڪتانباف: باید تعلق خاطر به شهر را در شهروندان اهوازی تقویت کنیم

نشست مشترڪ شهردار اهواز با سرهنگ صفری، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهواز برگزار شد.

 

به گزارش تابا در این جلسه منصور کتانباف گفت: براساس قانون، شهرداریها یڪ نهاد عمومی غیر دولتی هستند ڪه ۱۰۰ درصد درآمدهایشان از مردم همان شهر است .

 

شهردار اهواز افزود: برای موضوعاتی خاص مانند احداث مترو طبق قانون ڪشوری ۵۰ درصد این هزینه ها را شهرداری و ۵۰ درصد بقیه را دولت متحمل میشود، در این نوع همڪاری ها، بودجه‌ای برای پروژه مشخص می شود ڪه با نظارت دیوان محاسبات و بقیه دستگاه ها ‌باعقد تفاهم نامه اى، اجرایی می‌شود .

 

وی با اشاره به اینڪه بودجه شهرداری‌ها از طریق مردم تامین و برای جغرافیای همان شهر هزینه می‌شود گفت: بودجه پیش بینی شده در سال جاری برای یڪ سال در دو بخش نگهداشت و توسعه و عمران حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است ڪه ۶۰۰ میلیارد تومان از این بودجه در روزهای پایان سال محقق شده و این مقدار حتی برای حقوق پرسنل هم ڪافی نیست، زیرا ما حدود ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر برای اداره شهر و ایجاد تحول و عمران نیاز داریم .

 

ڪتانباف در ادامه ضمن اشاره به دلایل عقب ماندگی های اهواز در ادوار گذشته تصریح ڪرد: در طول هشت سال دفاع مقدس شهرهای دیگر در حال نوسازی و آبادی بودند و ما ۸ سال در حال تخریب بودیم. یعنی علاوه بر این ڪه پیشرفت نداشتیم عقب گشت هم داشتیم .

 

منصور ڪتانباف افزود: باید حس تعصب و تعلق خاطر را در شهروندان نسبت به شهر ایجاد ڪنیم و مسائل شهر را بزرگ جلوه ندهیم ڪه حس مشارڪت و تعلق ڪم شود.

 

وی در ادامه از معضل محیط زیست به عنوان یڪ معضل جهانی یاد ڪرد و افزود: در تمام ڪشورها حفظ محیط زیست موضوع مهمی است. ریزگردها قطعاً مشڪل بزرگی هستند اما آلاینده‌های شیمیایی در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و شیراز و غیره از ریزگردهای ما بدتر است .

 

شهردار اهواز در ادامه گفت: وجود رودخانه در شهر باعث ایجاد تحرڪ و توسعه میشود و همانند سایر شهرها در جهان که رودخانه از میان آنها می گذرد، رودخانه ڪارون در میان شهر اهواز این فرصت را ایجاد ڪرده است هرچند ڪه ما با آن خوب رفتار نڪردیم. البته در ادوار مختلف شهرداری اهواز ده ها میلیارد تومان برای ایجاد خیابان و پارڪ های ساحلی هزینه ڪرده است و هم اڪنون نیز ۱۸ ڪیلومتر برنامه ساحل سازی داریم ڪه ۱۴ ڪیلومتر آن در حال اجراست .

 

منصور ڪتانباف همچنین در خصوص بافت های فرسوده شهر اهواز نیز تصریح ڪرد: باید فڪری اساسی برای سڪونتگاههای غیر مجاز و بافت های فرسوده ڪنیم. از دولت تقاضای مشارڪت در بخش هزینه ها را داریم ڪما اینڪه بعضی شهرها موفق شدند این مشڪل را در بودجه ڪشور قرار دهند .

 

وی در ادامه به بحث ایجاد حاڪمیت قانون و انضباط اجتماعی در شهر اشاره ڪرد و گفت: هرجا حاڪمیت قانون نباشد هرج و مرج، نافرمانی و سرپیچی ها را به وجود می آورد. بخش عمده انضباط اجتماعی، مسائل فرهنگی است ما باید بتوانیم از حق مردم دفاع ڪنیم، اول با ارشاد و برخورد نرم و اگر لازم شد برخوردی ڪه قانون به ما اجازه می دهد .

 

وی اظهار داشت: بیشتر از ۱۰۰۰۰ دست فروش، دوره گرد و مسافر ڪش غیرمجاز در سطح شهر اهواز داریم و تا وقتی ڪه آنها قانونمند و نظام مند نباشد، باعث ایجاد حوادث و اتفاقات در سطح شهر می شوند .

 

شهردار اهواز گفت: بازار ۲۴ متری پردیس ڪه بیش از ۱۷۵ دستفروش داشت و تمام معبر را مسدود ڪرده بودند، ساماندهی شد و به ڪمڪ دوستان راه و شهرسازی محلی در نظر گرفته شد ڪه در زمان ڪوتاه به آنها غرفه هایی با امڪانات داده شود تا در آنجا مستقر شوند و امروز هیچ دستفروشی در این مڪان حضور ندارد.

 

منصور ڪتانباف خاطرنشان ڪرد: ما موظف هستیم بستری برای مردم فراهم ڪنیم تا به معیشت آنها خدشه وارد نشود .

 

شهردار اهواز در پایان این جلسه از تلاشهای شبانه روزی سرهنگ صفری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهواز و پرسنل این مجموعه تقدیر و تشڪر ڪرد.