برگزاری مجمع سلامت شهرستان شادگان

برگزاری مجمع سلامت شهرستان شادگان

به گزارش تابا، معاون فرماندارشادگان در جلسه شورای سلامت شهرستان گفت: در راستای مدیریت مشارکتی و دستیابی به مشارکت فعال و همه جانبه آحاد جامعه ، مجمع سلامت شهرستان برگزار می شود.

 

نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان در جلسه شورای سلامت شهرستان که با حضور کلیه اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد از برگزاری و تشکیل مجمع سلامت شهرستان خبر داد و گفت: مجمع سلامت شهرستان بر اساس دستور العمل اجرایی در راستای مدیریت مشارکتی و دستیابی به مشارکت فعال و همه جانبه آحاد جامعه برگزار می شود.

 

معاون فرماندارشادگان افزود: مجمع سلامت شهرستان برای تحقق رویکرد سلامت همه جانبه از طریق افزایش آگاهی ، مسئولیت پذیری و مشارکت فعالانه جامعه در حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت سازمان های فرهنگی و آموزشی تشکیل می شود.

 

وی با اشاره به وظایف و ارکان مجمع سلامت ، از افزایش آگاهی ، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی اجتماعی ، مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد ، خانواده و جامعه در تأمین ، حفظ و ارتقا ء سلامت به عنوان مهم ترین هدف مجمع سلامت شهرستان و استان یاد کرد.

 

آلبوغبیش خاطر نشان ساخت : بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی ، تعریف مجمع سلامت عبارت است از سازماندهی مبتنی بر فرآیندهای اجتماعی ، مشارکتی و نظام مند با حضور بخش های دولتی و غیر دولتی در سطح استان و شهرستان که سالانه با حضور حداکثری مسئولین استانی و شهرستانی و ذیربطان سلامت برای تبادل دانش ، نظرات و تجربیات ، یادگیری جمعی و گفتمان سازی دوباره رویکرد سلامت همه جانبه و تبیین اولویت های سلامت و حمایت های مالی برای آنها برگزار می شود./ ناصرحکیمی