تصاویر حضور نماینده مردم شهرستان اهواز در دفتر تحریریه تابا

تصاویر حضور نماینده مردم شهرستان اهواز در دفتر تحریریه تابا

دکتر علی ساری نماینده مردم شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در دفتر تحریریه پایگاه خبری تابا حضور یافت و گفتگوی مفصلی را با این رسانه انجام داد.

 

عکس از: محمد مشعلی