حاشیه های تصویری تابا؛ از چهارمین جلسه شورای شهر اهواز

حاشیه های تصویری تابا؛ از چهارمین جلسه شورای شهر اهواز

امروز چهارشنبه ۲۲ شهریورماه، چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز با حضور اعضاء برگزار شد که حاشیه های تصویری زیر حاصل این جلسه است.

 

عکس از: بهراد قاسمی