رئیس دفتر رهبری در بیمارستان بستری شد

رئیس دفتر رهبری در بیمارستان در بیمارستان بستری شد.

 

رئیس دفتر رهبری در بیمارستان در بیمارستان بستری شد.

 

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است.

 

رئیس دفتر رهبری در بیمارستان بستری شد