ربیعی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماند

ربیعی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماند

نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با طرح استیضاح ربیعی  مجددا به وی رای اعتماد دادند.

 

به گزارش تابا، نمایندگان با ۱۲۶ رای موافق، ۱۲۴ رای مخالف، ۲ رای ممتنع و ۱ رای باطله از مجموع ۲۵۳ رای ماخوذه با طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند.

 

بر این اساس، ربیعی در وزارت رفاه ابقا شد.