شورای شهر اهواز نمایندگان خود را در سازمان ها انتخاب کرد

شورای شهر اهواز نمایندگان خود را در سازمان ها انتخاب کرد

در چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز، اعضاء نفرات منتخب خود را به عنوان نمایندگان شورا در سازمان ها انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار تابا؛ بر این اساس:

حسين حيدري به عنوان نماينده شوراي شهر در شوراي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني انتخاب شد.

دكتر اسكندر لطفعلي زاده به عنوان نماينده شوراي شهر در شوراي مديريت آرامستانها انتخاب شد.

مازيار جهانبخشي به عنوان نماينده شوراي شهر در شوراي سازمان مشاغل شهري و فراورده هاي كشاورزي انتخاب شد.

رحيم كعب عمير به عنوان نماينده شوراي شهر در شوراي سازمان حمل و نقل مسافر انتخاب شد.

عبدالزهرا سنواتي به عنوان نماينده شوراي شهر در شوراي سازمان مديريت پسماند انتخاب شد.

محمدرضا ايزدي به عنوان نماينده شوراي شهر در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شد.

شيخ جاسم موسي پور به عنوان نماينده شوراي شهر در سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی انتخاب شد.

محمد هادي قنوات به عنوان نماينده شوراي شهر در سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهري انتخاب شد.

سيدناصر موسوي نژاد به عنوان نماينده شوراي شهر در سازمان مديريت حمل ونقل بار انتخاب شد.

محمد جعفر فلسفی به عنوان نماينده شوراي شهر در سازمان حمل ونقل ریلی انتخاب شد.

مهران باباپور به عنوان نماينده شورای شهر در سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری انتخاب شد.

سيد محسن موسوي زاده به عنوان نماينده شوراي شهر در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی انتخاب شد.

 

اخبار سریع و لحظه ای را با کلیک کردن برروی کادر آبی زیر در تلگرام تابا؛ بخوانید