طرح جامع آبرسانی به شهرستان اندیمشک در دو فاز در حال انجام است

طرح جامع آبرسانی به شهرستان اندیمشک در دو فاز در حال انجام است

به گزارش تابا؛ ظهر امروز معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اهمیت طرح جامع آبرسانی شهرستان اندیمشک گفت: این طرح با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی مردم شهرهای اندیمشک، حسینیه، بیدروبه، آزادی و چم گلک و تعداد ۲۰۰ روستای تابع شهرستان اندیمشک از طریق تلفیق آب زیرزمینی و آب سطحی رودخانه دز توسط سازمان آب و برق خوزستان برای افق سال ۱۴۲۵ طراحی و در حال اجراست.

 

دکتر صابر علی دادی ادامه داد: جمعیت تحت پوشش طرح ۲۵۰ هزار نفر در سال و اعتبار مورد نیاز به منظور اجرا و تکمیل این طرح بزرگ ملی ۲۹۳ میلیارد تومان است.

 

وی طرح جامع آبرسانی به شهرستان اندیمشک را در دو فاز در حال عنوان کرد و افزود: فعالیت های انجام شده در فاز اول که برای افق سال ۱۴۰۰ و جمعیت ۱۷۵ هزار نفر انجام شده و به بهره برداری رسیده که احداث ۶۴ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب شرب شامل دو واحد مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی و چهار واحد مخزن ۶ هزار مترمکعبی و همچنین ساختمان بهره برداری، آزمایشگاه و انبار و حفاری و تجهیز ۱۲ حلقه چاه جمعا به ظرفیت ۷۶۰ لیتر بر ثانیه معادل ۶۵ هزار متر مکعب در شبانه روز را شامل می شود.

 

دکتر علیدادی اعتبار هزینه شده در فاز اول ۳۸ میلیارد تومان ارزیابی کرد و تصریح کرد: اجرای سیستم لوله کشی بین مخازن و تلمبه خانه تاسیسات آبرسانی به اندیمشک، اجرای ۲۵ کیلومتر خط لوله در قطرهای  ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی متر فولادی و GRP، حفاری و تجهیز یک حلقه چاه تامین آب شرب شهرهای حسینیه و بیدروبه و روستاهای مسیر نیز از دیگر کارهای انجام شده در فاز اول این طرح هستند.

 

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان گفت: فاز دوم طرح جامع آبرسانی به شهرستان اندیمشک که از دی ماه سال ۱۳۹۶ شروع شده برای افق سال ۱۴۲۵ و جمعیت۲۵۰ هزار نفر مطالعه و طراحی شده است؛ دوره اجرای طرح پنج ساله و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری کامل از طرح ۲۵۰ میلیارد تومان است.

 

وی افزود: احداث آبگیر و تصفیه خانه طرح جامع آبرسانی به شهرستان اندیمشک در ساحل راست رودخانه دز محدوده روستای قلعه مختار به ظرفیت یک هزار و ۲۶۶ لیتر بر ثانیه معادل ۱۰۹ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه روز، تهیه لوله های فولادی و اجرای خط انتقال از آبگیر تا تصفیه خانه طرح جامع به قطر یک هزار و ۲۰۰ میلیمتر و حفاری و تجهیز سه حلقه چاه بهره برداری در منطقه چم گلک اندیمشک از جمله پروژه های اجرایی فاز دوم است.

 

علیدادی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و بهره برداری کامل از طرح ۲۵۰ میلیارد تومان است، عنوان کرد: احداث ساختمان ها و نیز تهیه و نصب تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق تلمبه خانه، کلر زنی، دیزل ژنراتور و سایر تأسیسات طرح، خرید لوله و اجرای خط انتقال ۵۰۰ میلیمتری فولادی تأمین آب منطقه قلعه لور به طول پنج هزار و ۲۰۰ متر، آبرسانی به شهرهای جدید شهرستان اندیمشک شامل شهرهای حسینیه، بید روبه، آزادی و چم گلک و همچنین خرید انرژی و نصب فیدر اختصاصی طرح از دیگر پروژه های اجرایی فاز دوم طرح است.