طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و جهاد در راه اقتصاد منطقه

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و جهاد در راه اقتصاد منطقه

هدف ایثار در راه خدا و حمایت از مردم است. جهادگران روزی در مقابل دشمن با تفنگ در عرصه نبرد می جنگند و روز دیگر در صلح به دنبال جهاد اقتصادی هستند. جهاد خدمت است به مردم و وقتی که دستور مقام معظم رهبری پشتوانه باشد؛ دیگر هیچ کم ندارد.

 

احسان سپهوند– هدف ایثار در راه خدا و حمایت از مردم است. جهادگران روزی در مقابل دشمن با تفنگ در عرصه نبرد می جنگند و روز دیگر در صلح به دنبال جهاد اقتصادی هستند. جهاد خدمت است به مردم و وقتی که دستور مقام معظم رهبری پشتوانه باشد؛ دیگر هیچ کم ندارد.

 

 آنان که روزگاری با اسلحه از میهن اسلامی مان دفاع می کردند، با نصر در جنگ نابرابر آن روز، امروز اسلحه را دم دست گذاشته و با ادوات خاکورزی خدمت می کنند.

 

در سال ۱۳۷۵ با توجه به پتانسیل زمین های کشاورزی و مستعد استان و در سفری که مقام معظم رهبری به خوزستان داشتند؛ طرح احیای زمین های کشاورزی استان های خوزستان و ایلام به حضرت ایشان پیشنهاد و با موافقت رهبری مقرر گردید ۵۵۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی این دو استان با احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، احداث شبکه های زهکشی (زیر زمینی، سطحی و…) و همچنین تجهیز و نوسازی اراضی (تسطیح اراضی و احداث جاده بین مزارع) خدامات بزرگی به مردم منطقه صورت بگیرد.

 

این طرح شامل، شبکه های فرعی آبیاری به وسعت ۵۵۰ هزار هکتار، زهکشی زیر زمینی به وسعت حدود ۴۱۲ هزار هکتار و تجهیز و نوسازی اراضی به وسعت حدود ۵۱۶ هزار هکتار می باشد که در فاز اول ۳۱۲ هزار هکتار در ۱۹ شهرستان استان خوزستان و ۳ شهرستان در استان ایلام و در فاز دوم بالغ بر ۲۳۸ هزار هکتار با نظارت جهاد نصر خوزستان اجراء می شود.

 

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و خیر وافر برای استان خوزستان

از آنجایی که استان خوزستان از مستعدترین زمین های کشاورزی است و درست در زمانی که زمین های زراعی استان های شمالی و شرقی خوزستان زیر برف نهان هستند؛ کشت و کار در این استان با سخاوت زمین و کوشش کشاورزان در رونق و تولید به سر می برد.

 

 بدون شک مرز و بومی که در کشاورزی مستعد است با توجه بیشتر می تواند در پویایی اقتصاد منطقه بسیار اثرگذار باشد. با وجود این به دلیل وسعت زمین های کشاورزی خوزستان و فقدان کانال های آبیاری، بخش بسیار زیادی از پتانسل های توسعه کشاورزی، هنوز فعال نشده و تنها طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است که می تواند موتور محرکه بخش اعظمی از اقتصاد استان خوزستان باشد.

 

 

 

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و اقتصاد منطقه

زراعت پررونق، آب و زمین مناسب می طلبد. وضعیت معیشت کشاورزان که بخش عظیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل داده اند به صورت مستقیم به میزان حاصلخیزی اراضی کشاورزی وابسته است. به تبع آن نیز توانمندی اقتصادی کشاورزان می تواند مبدا تولید ثروت در چرخه خدمات و صنعت کشورمان باشد. به این معنا که کشاورزان غنی می توانند از ماشین آلات پیشرفته کشاورزی استفاده کنند که به صورت مستقیم در افزایش بهره وری کشاورزی و تزریق سرمایه در بخش صنعت اثرگذار خواهند بود.

 

 بنابراین به واسطه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقدمات توسعه اقتصادی منطقه به خوبی فراهم می آید. بر اساس ارزیابی های کارشناسان به واسطه این طرح تولیدات کشاورزی به میزان ۹٫۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت این میزان تولیدات به تنهایی قادر است بدون محاسبه سایر درآمدهای نفتی و صنعتی، اقتصاد استان خوزستان را زیر و رو کند.

 

علاوه بر این افزایش درآمد حاصل از این افزایش تولیدات، ۲۱ هزار میلیارد ریال ارزیابی شده است که به دور از آلودگی های زیست محیطی، درآمد سرانه استان را دچار تحول شگرفی خواهد نمود.

 

یکی دیگر از ظرفیت های بی نظیر استان خوزستان همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به شکلی که از طریق ۷ بندر و سه پایانه مرزی خوزستان  قادر است به راحتی و با حداقل هزینه تولیدات مازاد کشاورزی حاصل از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را به کشورهای همسایه صادرات کند.

 

کاهش بار بیکاری بر روی سرانه جمعیت منطقه (ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید)، بهبود وضعیت قشر عمدتا مستمند کشاورز، افزایش تولید سرانه، خود کفایی در زمینه محصولات استراتژیک و رفع بسیاری از معضلات اقتصادی که گریبان گیر اقتصاد استان هستند را می تواند به عنوان بخشی از کارکردهای اقتصادی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری دانست.

 

طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و امنیت منطقه

از گذشته های دور امنیت مرزها را به مرزنشینان سپرده اند و در هر برهه از تاریخ که مرزنشینان دچار ضعف شده اند؛ مهاجمان به راحتی سرزمین ها را تسخیر کرده اند. از آنجایی که طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در بخش اعظم استان خوزستان و بخشی نیز از ایلام بنا نهاده شده است و هر دو این استان دارای مناطق بسیار گسترده مشترک مرزی می باشند؛ تخلیه این مناطق به واسطه فقر زراعت و ناتوانی اقتصادی ساکنانش با کوچ اجباری مرزنشینان می تواند امنیت کشور را با مخاطرات جدی روبرو سازد.

 

اما همانطور که پیش از این بر آن تاکید شد توسعه کشاورزی و افزایش توان اقتصادی کشاورزان منطقه باعث رونق حاشیه های کشور و نقاط مرزی خواهد شد. طبیعتا با رونق مناطق مرزی، زایش جمعیت رخ خواهد داد. تکثر جمعیت و آبادانی شهرهای مرزی می تواند همچون سدی نفوذ ناپذیر جلو هجوم مهاجمان را به کشورمان بگیرد و از این رو طرح منتسب به مقام معظم رهبری علاوه بر کارکردهای اقتصادی می تواند اثرات اجتماعی و امنیتی نیز بر منطقه داشته باشد.