کانال علی کمال کنام آلودگی های زیست محیطی

کانال علی کمال کنام آلودگی های زیست محیطی

از دورانی که یاد دارم همواره یک نوستالوژی زننده با عبور از چهار راه اندیمشک به دزفول در ذهنم تداعی و با مشام جانم آن را حس می کنم که چیزی جزء بوی بد فاضلابهای رها شده در معبر کانال علی کمال نیست.

 

کانالی که سالیان سال است وعده زاینده رود شدن آن دهان به دهان می چرخد و زیور پوستر ها و تراکت های انتخاباتی می شود اما در حال حاضر تنها ره آورد آن مشکلات عدیده زیست محیطی برای ساکنین کوی قائم، کوی امیر، کوی جمهوری اسلامی و اماکن عمومی ایجاد شده در دوطرف آن است و از قضای روزگار بسیاری از رستورانها، تالارهای اجتماعات و… نیز در مجاورت این منبع خطرناک زیست محیطی هستند.

 

لذا ضمن هشدار نسبت به عواقب بی توجهی مسئولین شهرستان از مسئولین محیط زیست، بهداشت و درمان، شهرداری و… تقاضای رسیدگی و اقدام در جهت اصلاح و ترمیم وضعیت فعلی آن را داریم./آرش حیدری