گزارش تصویری تابا؛ از عید دیدنی اصلاح طلبان خوزستان

گزارش تصویری تابا؛ از عید دیدنی اصلاح طلبان خوزستان

به مناسبت فرارسیدن نوروز اصلاح طلبان خوزستان نشست صمیمی خود را با حضور برخی از اصلاح طلبان خوزستان در اهواز برگزار کردند.

 

عکس از: امیر حسین حیات مقدم