گزارش تصویری نشست خبری، پروژه های نوسازی و انعقاد قرارداد دانشگاه فنی حرفه ای شهید چمران

گزارش تصویری نشست خبری، پروژه های نوسازی و انعقاد قرارداد دانشگاه فنی حرفه ای شهید چمران

ظهر روز دوشنبه با حضور دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه های فنی حرفه ای کشور دکتر شریعتی استاندار خوزستان همچنین دکتر بهزاد علوی رییس دانشگاه فنی و حزقه ای شهید چمران، چند طرح بهسازی و  پروژه جدید عمرانی افتتاح و کلنگ زنی شدند؛ در پایان با پیگیری های مجدانه دکتر علوی با انعقاد چند قرارداد زمینه توسعه این دانشگاه در خوزستان فراهم شد.