گزارش تصویری نشست دکتر ساری با اتحادیه های صنفی و مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت

گزارش تصویری نشست دکتر ساری با اتحادیه های صنفی و مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت

ظهر امروز دکتر ساری میزبان اتحادیه های صنفی تاکسی سرویس ها و مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت بود تا از این طریق به بررسی مشکلات آژانس های حمل مسافر داخل شهری بپردازد.

 

عکس از: محمد مشعلی